فروشگاه اینترنتی دیکشنری دالگا

فروش کتابها و منابع زبان ترکی استانبولی

قیمت نهایی : تومان

۱۲- صرف فعل هستن در زمان حال در ترکی استانبولی، مثبت و منفی

وقتی پیام جمله درباره وجود یا بروز یک ویژگی در اسم است اسم نقش گزاره را دارد. در این حالت با گرفتن پسوندهایی که نامشان ek-eylem یا پسوند- فعل است این حالات بیان می‌شود. این پسوندها در ترکی کاربرد زیادی دارند. برای مثال می‌خواهیم بگویم «خوبم» در این جمله «م» پسوند- فعل است. در زبان ترکی نیز به‌صورت iyi-yim بیان می‌شود که -yim پسوند- فعل است.

شخص آخرین حرف صدادار کلمه کلمه
a- ı e- i o- u ö- ü
ben (y)ım (y)im (y)ım (y)üm
sen sın sin sın sün
o
biz (y)ız (y)iz (y)ız (y)üz
siz sınız siniz sınız sünüz
onlar (lar) (ler) (lar) (ler)
Ben doktorum. من دکتر هستم/ من دکترم
Sen doktorsun. تو دکتر هستی/ تو دکتری
O doktor. او دکتر هست/ او دکتره
Biz doktoruz. ما دکتر هستیم/ ما دکتریم
Siz doktorsunuz. شما دکتر هستید/ شما دکترید
Onlar doktorlar. آنها دکتر هستند/ آنها دکترند
a-ı e-i o-u ö-ü
ben hasta-y-ım iyi-y-im yorgun-um üzgün-üm
sen hasta-sın iyi-sin yorgun-sun üzgün-sün
o hasta iyi yorgun üzgün
biz hasta-y-ız iyi-y-iz yorgun-uz üzgün-üz
siz hasta-sınız iyi-siniz yorgun-sunuz üzgün-sünüz
onlar hasta-lar iyi-ler yorgun-lar üzgün-ler

نکته 1: در اول شخص مفرد و جمع اگر کلمه به مصوت ختم شود حرف y میانجی اضافه می‌شود. مانند حالتی که اسم پسوند حالت جایگاهی (-de) بگیرد.

iyi-y-im. خوبم
Hasta-y-ım. مریضم
Hasta-y-ız. مریض هستیم
Mutlu-y-um. خوشحالم
Odada-y-ız. در اتاق هستیم

نکته 2: شناسه‌ی سوم شخص جمع (-lar/-ler) در جملات مثبت فقط در حالتی که نهاد انسان باشد می‌آید. در این حالت هم اگر ضمایر onlar ، bunlar ، şunlar در جمله به‌کار رود معمولاً استفاده نمی‌شود.

Onlar öğrenci. آنها دانش‌آموز هستند
Onlar evde. آنها در خانه هستند
Evdeler. در خانه هستند
Mehmet ve Aslı işteler. محمد و آسلی سر کار هستند
Ben zayıfım. من لاغرم
Ben yakışıklıyım. من خوش تیپم
Sen zayıfsın. تو لاغری
Sen yorgunsun. تو خسته ای
O evli. او متاهل است
Biz evliyiz. ما متاهل هستیم
Biz mutluyuz. ما خوشحال هستیم
Siz zenginsiniz. شما ثروتمند هستید
Siz açsınız. شما گرسنه هستید
Onlar evli. / onlar evliler. آنها متاهل هستند
Onlar Türk. آنها ترک هستند

برای سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع از شناسه های زیر نیز استفاده می‌شود.

O -dır/-dir/-dur/-dür
Onlar -dırlar/-dirler/-durlar/-dürler
Bu ne? این چیست؟
Bu nedir? این چیست؟

حالت منفی: با کلمه‌ی değil به معنای «نیست» ساخته می‌شود.

شناسه+değil

değilim نیستم
değilsin نیستی
değil نیست
değiliz نیستیم
değilsiniz نیستید
değil(ler) نیستند
Ben öğrenci değilim. من دانش‌آموز نیستم
Sen öğrenci değilsin. تو دانش‌آموز نیستی
O öğrenci değil. او دانش‌آموز نیست
Biz öğrenci değiliz. ما دانش‌آموز نیستیم
Siz öğrenci değilsiniz. شما دانش‌آموز نیستید
Onlar öğrenci değil(ler). آنها دانش‌آموز نیستند

خودآزمایی:

گزینه صحیح را انتخاب کنید.آموزش ترکی استانبولی، حسین ساعدی، حسن پورقدری

دیکشنری ترکی استانبولی فارسی دالگا

پیج اینستاگرام: hoseyn.saedi

پیج اینستاگرام: hasan.purgadri

واتساپ استاد حسین ساعدی : 905523998623

واتساپ استاد حسن پورقدری : 09381673346

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X