فروشگاه اینترنتی دیکشنری دالگا

فروش کتابها و منابع زبان ترکی استانبولی

قیمت نهایی : تومان

با کلمه‌های پرسشی یا با پسوند پرسشی با توجه مصوت آخر ساخته می‌شود پسوند پرسشی بعد از اسم و قبل از شناسه قرار می‌گیرد. در اول شخص مفرد و جمع حرف y بین پسوند و شناسه قرار می‌گیرد. انتخاب پسوند پرسشی و شناسه طبق قانون هماهنگی مصوت‌ها مطابق جدول زیر خواهد بود. جمله اگر با کلمه‌ی پرسشی سؤالی شود، کلمه‌ی پرسشی جای اسم مورد سؤال قرار می‌گیرد.

وقتی پیام جمله درباره وجود یا بروز یک ویژگی در اسم است اسم نقش گزاره را دارد. در این حالت با گرفتن پسوندهایی که نامشان ek-eylem یا پسوند- فعل است این حالات بیان می‌شود. این پسوندها در ترکی کاربرد زیادی دارند. برای مثال می‌خواهیم بگویم «خوبم» در این جمله «م» پسوند- فعل است. در زبان ترکی نیز به‌صورت iyi-yim بیان می‌شود که -yim پسوند- فعل است.

جملات اسمی با است و نیست در زبان ترکی استانبولی:
برای مثال می‌خواهیم بگوییم «کلاس خالی است». در ترکی کلمه‌ای معادل «است» وجود ندارد بلکه با آوردن «کلاس» در ابتدای جمله و سپس «خالی» این جمله ساخته می‌شود. حالت منفی با değil به معنای «نیست» ساخته می‌شود.

X