فروشگاه اینترنتی دیکشنری دالگا

فروش کتابها و منابع زبان ترکی استانبولی

قیمت نهایی : تومان

در زبان فارسی با استفاده از لحن حالت پرسشی به کلمه می‌دهیم در ترکی علاوه بر لحن برای پرسشی کردن اسم قبل از خود از پسوند پرسشی نیز استفاده می‌شود. جمله‌هایی که با این پسوند پرسشی می‌شود جواب «بله evet، خیر hayır» دارند. این پسوند بعد از هر کلمه‌ای بیاید آن را سوالی می‌کند. پسوند پرسشی از پسوندهای چهار حالته است. از جدول زیر برای پسوندهای چهار حالته استفاده می‌شود.

X