فروشگاه اینترنتی دیکشنری دالگا

فروش کتابها و منابع زبان ترکی استانبولی

قیمت نهایی : تومان

پسوند مصدر در ترکی mak و mek است. افعالی که آخرین مصوت آنها پسین (a- ı- o- u) است پسوند mak و افعالی که آخرین مصوت آنها پیشین (e- i- ö- ü) است پسوند mek می‌گیرند. فعل بدون پسوند مصدری فعل امر دوم شخص مفرد است.

X