فروشگاه اینترنتی دیکشنری دالگا

فروش کتابها و منابع زبان ترکی استانبولی

قیمت نهایی : تومان

۱۳- صرف سؤالی فعل هستن در زمان حال در ترکی استانبولی

صرف سؤالی مثبت فعل هستن:

با کلمه‌های پرسشی یا با پسوند پرسشی با توجه مصوت آخر ساخته می‌شود پسوند پرسشی بعد از اسم و قبل از شناسه قرار می‌گیرد. در اول شخص مفرد و جمع حرف y بین پسوند و شناسه قرار می‌گیرد. انتخاب پسوند پرسشی و شناسه طبق قانون هماهنگی مصوت‌ها مطابق جدول زیر خواهد بود. جمله اگر با کلمه‌ی پرسشی سؤالی شود، کلمه‌ی پرسشی جای اسم مورد سؤال قرار می‌گیرد.

اسم پسوند پرسشی (y) شناسه
شخص آخرین حرف صدادار کلمه
a- ı o- u e- i ö- ü
ben mıyım muyum miyim müyüm
sen mısın musun misin müsün
o mu mi
biz mıyız muyuz miyiz müyüz
siz mısınız musunuz misiniz müsünüz
onlar -lar mı -lar mı -ler mi -ler mi
ben öğrenci miyim? دانش‌آموز هستم؟/ دانش‌آموزم؟
sen öğrenci misin? دانش‌آموز هستی؟/ دانش‌آموزی؟
o öğrenci mi? دانش‌آموز هست؟/ دانش‌آموز؟
biz öğrenci miyiz? دانش‌آموز هستیم؟/ دانش‌آموزیم؟
siz öğrenci misiniz? دانش‌آموز هستید؟/ دانش‌آموزید؟
onlar öğrenci mi? دانش‌آموز هستند؟/ دانش‌آموزند؟
onlar örenciler mi? دانش‌آموز هستند؟/ دانش‌آموزند؟

مثال:

İyi misin? خوبی؟
İyi misiniz? خوب هستید؟
Sen ciddi misin? تو جدی هستی؟
Yorgun musun? خسته‌ای؟
Ben güzel miyim? من زیبا هستم؟
Siz evli misiniz? شما متأهل هستید؟
Sen otobüste misin? تو در اتوبوس هستی؟
Onlar şimdi tatildeler mi? آنها الان در تعطیلات هستند؟

در سؤالی سوم شخص جمع شناسه قبل از پسوند سؤالی قرار می‌گیرد.

Onlar evde mi? آنها در خانه هستند؟
Evdeler mi? در خانه هستند؟
صرف سؤالی مثبت فعل هستن
A: Alo, Selma neredesin? الو سلما کجایی؟
B: Ben şimdi kuafördeyim, sen neredesin, Evde misin? من الان در خانه ام، تو کجایی؟ در خانه هستی؟
A: Hayır, ben de evde değilim, hastanedeyim. .نه من در خانه نیستم، در بیمارستان هستم

سوالی منفی فعل هستن:

değilim نیستم
değilsin نیستی
değil نیست
değiliz نیستیم
değilsiniz نیستید
değil(ler) نیستند
Evde değil misiniz? در خانه نیستید؟
Televizyon açık değil mi? تلویزیون باز نیست؟
Sen Türk değil misin? تو ترک نیستی؟

عبارت değil mi در انتهای جملات خبری به معنای «مگر نه؟، اینطور نیست؟، درسته؟» کاربرد زیادی دارد. در زبان گفتار به شکل de mi یا di mi نیز تلفظ می‌شود.

Ali çalışkan, değil mi? علی سخت‌کوش است، مگر نه؟
Anlıyorsun, değil mi? می‌فهمی، درسته؟
Acelesi yok, değil mi? عجله ندارد، مگر نه؟

آموزش ترکی استانبولی، حسین ساعدی، حسن پورقدری

دیکشنری ترکی استانبولی فارسی دالگا

پیج اینستاگرام: hoseyn.saedi

پیج اینستاگرام: hasan.purgadri

واتساپ استاد حسین ساعدی : 905523998623

واتساپ استاد حسن پورقدری : 09381673346

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X