فروشگاه اینترنتی دیکشنری دالگا

فروش کتابها و منابع زبان ترکی استانبولی

قیمت نهایی : تومان

۴- اعداد(Sayılar) در ترکی استانبولی

0 sıfır 20 yirmi
1 bir 21 yirmi bir
2 iki 22 yirmi iki
3 üç 30 otuz
4 dört 40 kırk
5 beş 50 elli
6 altı 60 altmış
7 yedi 70 yetmiş
8 sekiz 80 seksen
9 dokuz 90 doksan
10 on 100 yüz
11 on bir 200 iki yüz
12 on iki 300 üç yüz
13 on üç 400 dört yüz
14 on dört 500 beş yüz
15 on beş 600 altı yüz
16 on altı 700 yedi yüz
17 on yedi 800 sekiz yüz
18 on sekiz 900 dokuz yüz
19 on dokuz 1000 bin

برای اعداد 2 رقمی یا بیشتر مثلاً عدد 475 که به فارسی می‌شود چهار صد و هفتاد و پنج در ترکی «و»ها را برداشته و معادل ترکی اعداد را می‌نویسیم:

Beş yüz yetmiş dört

به مثال‌های زیر دقت کنید:

Yarım : نیم yarım kilo elma: نیم کیلو سیب
32: otuz iki 57: elli yedi
20060: yirmi bin altmış 1991: bin dokuz yüz doksan bir
1003: bin üç 1350000: bir milyon üç yüz elli bin
Buçuk: .نیم، بعد از اعداد برای اعدادی مانند یک و نیم، دو و نیم و … به‌کار می‌رود
bir buçuk saat: یک و نیم ساعت
آموزش ترکی استانبولی، حسین ساعدی، حسن پورقدری

دیکشنری ترکی استانبولی فارسی دالگا

پیج اینستاگرام: hoseyn.saedi

پیج اینستاگرام: hasan.purgadri

واتساپ استاد حسین ساعدی : 905523998623

واتساپ استاد حسن پورقدری : 09381673346

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X